Kennis–delen

Referenties


Alltop heeft in de loop der jaren een reeks aan opdrachtgevers bediend. Uiteraard zijn er talloze professionals op voor hen betere posities terecht gekomen. Hier een referentielijst:

 • Rijkswaterstaat
 • Directoraat Generaal Water
 • Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
 • Bureau Jeugdzorg Utrecht
 • Rijkswaterstaat Corporate Dienst
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijk relaties
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Economische zaken/SenterNovum
 • Universiteit van Leiden
 • Stadsdeelraad Slotervaart-Overtoomse Veld
 • Stadsdeelraad Amsterdam Noord
 • Stadsdeel Westerpark
 • Movares, voorheen Rail Consult
 • Milieudienst Amsterdam
 • CBE Consultants
 • Gemeente Haarlemmermeer
 • Altra jeugdzorg
 • Raad van de Kinderbescherming
 • de Bascule
 • de Meren
 • CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)
 • Vitras/CMD
 • Teletrust, Telefoondiensten
 • Accountancy & Consultancy Amsterdam (ACAM: het Accountantsbureau van de gemeente Amsterdam)
 • Stichting Surinamers Amsterdam (SSA)

Het actuele relatienetwerk bestaat ondermeer uit:

 • Human Dimensions en Jitkse Kramer
 • Progress
 • KaosConsult
 • HSFN (Hindoe Studenten Forum Nederland)